De partners

In het project ‘Energie op de Eng’ werken organisaties samen, die bewoners van deze wijk willen helpen om energie te besparen.

De gemeente Soest is zowel ‘personeel’ als financieel betrokken bij het project als onderdeel van hun ‘Programma energietransitie 2020-2025’. Uitgangspunt: iedereen doet mee!

Stichting Balans is de welzijnsorganisatie van de gemeente Soest. Balans heeft diverse activiteiten iop De Eng en heeft ruimtes beschikbaar waar wijkbewoners terecht kunnen.

Portaal is een woningcorporatie met veel huurwoningen in de wijk De Eng. Ze willen met de andere partners het woonplezier van bewoners van De Eng verbeteren.

Stichting Present is een organisatie die als brug fungeert tussen mensen die vrijwillig hulp kunnen bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden.

HIP helpt helpt mensen die hulp nodig hebben. Iemand die een lamp voor je ophangt of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Of gewoon om een praatje mee te maken.

Energie Actief Soest (EAS) is een organisatie die inwoners van Soest stimuleert en ondersteunt om hun woning energiezuinig en comfortabel te maken. Energiecoaches kunnen daarbij helpen.

Kies je taal »